Skannet arkivmateriale

Råbyggelag, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Innledning

(mangler)

Råbyggelaget fogderi

Bykle sogn

(1a)

Hylestad sogn

(4b-5a)

Valle sogn

(6b-7a)

Austad sogn

(14b-15a)

Sandnes sogn

(18b-19a)

Bygland sogn

(22b-23a)

Årdal sogn

(26b-27a)

Åseral sogn

(29b-30a)

Hornnes sogn

(38b-39a)

Iveland sogn

(46b-47a)

Hægeland sogn

(60b-61a)

Evje sogn

(63b-64a)

Mykland sogn

(71b-72a)

Vegusdal sogn

(79b-80a)

Herefoss sogn

(89b-90a)

Vegårshei sogn

(96b-97a)

Gjøvdal sogn

(106b-107a)

Tovdal sogn

(110b-111a)

Froland sogn

(113b-114a)

Åmli sogn

(115b-116a)

Oppsummering

(mangler)