Skannet arkivmateriale

Råbyggelag, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Innledning

(1a)

Råbyggelaget fogderi

Bykle sogn

(2b-3a)

Hylestad sogn

(6b-7a)

Valle sogn

(10b-11a)

Austad sogn

(22b-23a)

Sandnes sogn

(27b-28a)

Byglad sogn

(30b-31a)

Årdal sogn

(35b-36a)

Åseral sogn

(38b-39a)

Hornnes sogn

(48b-49a)

Iveland sogn

(56b-57a)

Hægeland sogn

(66b-67a)

Evje sogn

(69b-70a)

Mykland sogn

(77b-78a)

Vegusdal sogn, vest for sundet

(83b-84a)

Herefoss sogn

(90b-91a)

Vegårshei sogn

(96b-97a)

Gjøvdal sogn

(103b-104a)

Tovdal sogn

(107b-108a)

Froland sogn

(110b-111a)

Åmli sogn

(111b-112a)

Autorisasjon

(119b-120a)