Skannet arkivmateriale

Larvik grevskap, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Larvik grevskap

Sandar sogn

(1b-2a)

Kodal og Tjøme anneks

(11b-12a)

Tjølling sogn

(17b-18a)

Hedrum prestegjeld

(25b-26a)

Kodal anneks

(33b-34a)

Tanum sogn

(36b-37a)

Berg anneks

(40b-41a)

Kjose anneks

(44b-45a)

Summarisk ekstrakt

(47b-48a)