Skannet arkivmateriale

Ringerike og Hallingdal, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Ringerike og Hallingdal fogderi

Hole prestegjeld

(1a)

Norderhov prestegjeld

(12b-13a)

Ål prestegjeld

(46b-47a)

Nes prestegjeld

(72b-73a)