Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Hadeland, Toten og Valdres fogderi

Biri prestegjeld

(1b-2a)

Vardal prestegjeld

(16b-17a)

Toten prestegjeld

(27b-28a)

Gran prestegjeld

(65b-66a)

Jevnaker prestegjeld

(91b-92a)

Land prestegjeld

(104b-105a)

Vang prestegjeld

(129b-130a)

Slidre prestegjeld

(142b-143a)

Aurdal prestegjeld

(161b-162a)

Summarisk ekstrakt

(191b-192a)