Skannet arkivmateriale

Hadeland, Toten og Valdres, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Hadeland, Toten og Valdres fogderi

Biri prestegjeld

(1b-2a)

Vardal prestegjeld

(25b-26a)

Toten prestegjeld

(43b-44a)

Gran prestegjeld

(98b-99a)

Jevnaker prestegjeld

(125b-126a)

Land prestegjeld

(140b-141a)

Vang prestegjeld

(175b-176a)

Slidre prestegjeld

(195b-196a)

Aurdal prestegjeld

(231b-232a)