Skannet arkivmateriale

Solør, Østerdalen og Odal, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Tittelblad

(mangler)

Tynset prestegjeld

(2b-3a)

Åmot prestegjeld

Rendalen anneks

(33b-34a)

Elvedalen anneks

(43b-44a)

Åmot hovedsogn

(48b-49a)

Elverum prestegjeld

Elverum hovedsogn

(59b-60a)

Trysil anneks

(76b-77a)

Hof prestegjeld

(85b-86a)

Grue prestegjeld

(121b-122a)

Vinger prestegjeld

(151b-152a)

Odal prestegjeld

(179b-180a)