Skannet arkivmateriale

Aker og Follo, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Aker fogderi

Aker herred

(1b-2a)

Asker sogn

(18b-19a)

Østre Bærum sogn

(24b-25a)

Vestre Bærum sogn

(27b-28a)

Follo fogderi

Nesodden prestegjeld

(32b-33a)

Ås prestegjeld

(35b-36a)

Kråkstad prestegjeld

(46b-47a)

Vestby prestegjeld

(54b-55a)

Summarisk ekstrakt

(63b-64a)