Skannet arkivmateriale

Nasjonalgalleriet, Kopibøker, Kopibok , 1898 - 1920


Ubenyttet register

(upaginert)

Kopibok

(1)