Innholdsfortegnelse

Id År Dato Innhold Side
1 1934 28.-29. januar Første partiting 3
2 1934 29. januar Rådsmøte 9
3 1934 27. juli 2. riksmøte (partiting) 10
4 1934 27. juli Rådsmøte 13
5 1935 27. juli 3. riksmøte 15
6 1935 29. juli Rådsmøte 18
7 1936 26.-27. juni 4. riksmøte 20
8 1936 26. juni Rådsmøte 23
9 1937 2.-3.  juli Rådsmøte 26
10 1937 3.-4.  juli 5. riksmøte 34
11 1938 1. juli Rådsmøte 38
12 1938 2. juli K.O. møte 45
13 1938 2.-3. juli Riksmøtets allmannamøte 51
14 1939 5. februar Rådsmøte 54
15 1939 11. august Rådsmøte 63
16 1940 7. april 9. Rådsmøte 68
17 1940 9. juni Utvidet rådsmøte 75
18 1941 8.-9. februar Fylkesførermøte 81
19 1942 14.-15. juni Førerting 93
20 1942 25.-27. september 8. riksting /Utvidet førerting 101
21 1943 15. februar Fylkesførermøte 108
22 1943 16. mai Fylkesførermøte 112
23 1943 25.-27. september Førerting 116
23,5 1943 25. og 28. september Førerting 121
24 1944 30. januar-1.februar Førermøte 123
25 1944 31. mai-2.juni Førermøte 128
26 1944 23.-26. september Førermøte 134
27 1945 17.-19. februar Førermøte 142
27 1945 Udatert, trolig 23.-24. april 1945 Førermøte Dag 1