COLOURBOX3974275.jpg - Innføring av eArkiv i offentlig forvaltning

Innføring av eArkiv i offentlig forvaltning

20.01.2015

Riksarkivet foreslår innføring av eArkiv som en felleskomponent i offentlig forvaltning. eArkiv etablerer en moderne infrastruktur for arkivering og dokumentasjon, og åpner for automatisert overføring av arkivmateriale fra dagligarkiv hos arkiveier til en arkivkjerne (eArkiv) basert på Noark-standarden. Innføring av eArkiv kan skje stegvis fra og med 2016 dersom det blir satt av midler til å starte utviklingen. Les mer...

Riksarkivet har digitalisert Leif Tronstads dagbøker

Riksarkivet har digitalisert Leif Tronstads dagbøker

16.01.2015

Professor Leif Tronstads originale dagbøker fra andre verdenskrig er nå fritt tilgjengelige for allmennheten. Dagbøkene er blitt digitalisert i forbindelse med NRK-serien ”Kampen om tungtvannet”. Les mer...