1.februar i år ble eldre bestemmelser om bevaring og kassasjon i kommunale og fylkeskommunale arkiv avløst av nye bestemmelser. De nye bestemmelsene har tilbakevirkende kraft og gjelder arkiver skapt etter 1950.

Riksarkivaren har nedsatt en arbeidsgruppe som skal lage veiledningen til de nye bevarings- og kassasjonsbestemmelsene. Arbeidsgruppen består av personer fra Interkommunale arkiv, kommunearkiv, fylkeskommunale arkiv, byarkiv, KS og Riksarkivet. Arbeidet blir ledet av Seksjon for bevaring og kassasjon, der kontaktperson er Gro Hendriksen.

Arbeidsgruppen har i første omgang henvendt seg til en rekke arkivmiljøer for innspill til hva veiledningen skal inneholde. Det vil komme informasjon om veiledningen på Arkivverkets nettsider.

(illustrasjonsfoto, Riksarkivet)

(illustrasjonsfoto, Riksarkivet)