Telegram fra mars 1916 vedrørende svensk rein i Norge (fra arkivet til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag/Statsarkivet i Trondheim).

Telegram fra mars 1916 vedrørende svensk rein i Norge (fra arkivet til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag/Statsarkivet i Trondheim).


Arkivverket presenterer sinden 7. februar, under Tråante 2017. Dette er en felles feiring av 100-årsjubileet av samenes første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar.

Samelandsmøtet i februar 1917 satte flere presserende saker for samene på dagsorden; reinbeitespørsmålene, skolesituasjonen og opplysningsarbeidet. Dette var hete politiske tema. Deltakerne hadde ulike standpunkt til spørsmålene, og landsmøtet var en arena for meningsbrytning og for å skape kompromiss mellom disse.

Flere av møtedeltagerne var markante samiske lederskikkelser og pådrivere i politisk og sosialt arbeid, slik som Sanna Jonassen, Elsa Laula Renberg og Daniel Mortensson. Initiativtaker og arrangør var Elsa Laula Renberg og Brurskankens samiske kvinneforening. Journalisten Ellen Lie sørget for å skape blest om landsmøtet ved kontakt med pressen. I en europeisk brytningstid da verdenskrigen raste på sitt verste på kontinentet, arrangerte samene sitt første felles møte og etablere et folkefellesskap, som kunne hevde felles interesser ovenfor myndighetene. Gjennom landsmøtet trådte samene fram som et politisk fellesskap og et folk i det offentlige rom. 

Nettutstillingen viser arkivsaker fra Reindriftsforvaltningen og fylkesmannsarkiv, foruten presseoppslag fra samelandsmøtet. 

Arrangør: Arkivverket

Billettinfo: Gratis arrangement, åpent for alle

Dato/tid: 7. februar, kl. 11:00 til 11:45

Sted: Arkivsenteret Dora, Maskinistgata 1.

For mer info, se omtale på Tråante 2017