I kjølvannet av "Hvem tror du at du er?" opplever Arkivverket økt pågang fra folk som spør om adopsjon/biologisk opphav. På våre nettsider står det nyttig informasjon om hvordan du bør gå fram for å finne frem til eventuelle opplysninger om dette: