Arkivsektoren har ikke endret seg i takt med den teknologiske og organisatoriske utviklingen i resten av forvaltningen.

Formålet med en foranalyse i Skate er todelt:

 • Gi et felles kunnskapsgrunnlag for dokumentasjonsforvaltning og arkiv
 • Identifisere forslag til tiltak som dekker kartlagte behov

Innholdet i rapporten og forslagene til tiltak som er utarbeidet skal presenteres for Skate i løpet av våren 2017. (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) er et strategisk samarbeidsråd som skal bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltningen.

Virksomhetene som har deltatt i foranalysen (arbeidsgruppen) er:

 • Asker kommune
 • NAV
 • Politidirektoratet
 • Skatteetaten
 • Elverum kommune
 • Bergen kommune
 • Kartverket
 • Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark
 • Statsarkivet i Oslo
 • Brønnøysundregistrene
 • Riksarkivet
 • Moss kommune
 • Trondheim kommune

Referansegruppen har bestått av:

 • Arkivverket
 • Brønnøysundregistrene
 • Difi
 • KS
 • NAV
 • Skatteetaten
 • Statistisk sentralbyrå 

Les rapporten i sin helhet her: 

Sluttrapport - Foranalyse for dokumentasjonsforvaltning og arkiv - versjon_1.0