Se fullt program for våre arrangementer

Sjøfart kan være så mangt! Arkivene etter skipsverftene viser tegninger av skip tilbake til seilskutetiden. Historien til de enkelte skip finner man i ulike arkiv, bl.a. i tollvesenet, handelshusene og justisprotokollene. I dokumentene kan vi følge skipene fra verft til forlis eller opphugging. Hvem eide skipet og hvilke varer seilte skipet med? Hva eksporterte man for 300 år siden, og hvilke importerte varer kunne man kjøpe i butikkene i Kristiansand, Bergen eller Trondheim.

Bildet fra 1902 viser byggingen av en molo, eller jeté, på Andenes i Nordland. Arkivreferanse: RA/S-1604/2/U/Ua 

Sjøfartskontorene, emigrantprotokollene, utseilingsbøkene og tollbøkene viser hvem som var om bord i skipene. Havnevesenet og fyrvesenet forteller også en viktig del av sjøfartshistorien.

Fra et norsk handelsskip i konvoi til Murmansk høsten 1943. Arkivreferanse: PA-1209 NTBs krigsarkiv Uf-118

Bli med oss på en historisk reise i vårt arkivariske farvann!