Avtalene ble underskrevet av riksarkivar Inga Bolstad og styreleder i Slekt og Data, Tone Eli Moseid.

– Avtalen med Slekt og Data styrker oss lokalt og bidrar til å gi brukerveiledning til publikum, som vi vet er svært etterspurt, sier Inga Bolstad. 

Totalt inngås det tre avtaler; en revidert hovedavtale om samarbeid, en særavtale om slektsveksted og arrangementer, samt en revidert særavtale om transkribering. De første to avtalene ble signert tirsdag og den tredje vil bli ferdigstilt i løpet av denne uken.

Det er allerede etablert et godt samarbeid mellom Arkivverket og Slekt og Data ved enkelte statsarkiv og i Riksarkivet. Dette innebærer både digitalisering og tilgjengeliggjøring av arkivmateriale samt felles formidlingstiltak.

Inga Bolstad og Tone Eli Moseid

Riksarkivar Inga Bolstad og Styreleder i Slekt og Data, Tone Eli Moseid, er godt fornøyde med nye samarbeidsavtaler

Avtalene innebærer at man over en periode skal få på plass slektsverksted, arrangementer, økt aktivitet på lesesaler, foredragsvirksomhet og en positiv kunnskapsoverføring i samarbeid med alle statsarkiv. De gode samarbeidene som allerede finnes vil det nå jobbes med for å utvikle ytterligere. Statsarkivet i Trondheim har hatt et slik samarbeid over flere år, bl.a. gjennom slektsverksted hver tirsdag, «Finn din slekt» en torsdagskveld i måneden, kurs i slektsgransking og jevnlige foredrag. Dette er arrangementer som etter hvert er blitt så innarbeidet at det ikke krever mye ressurser fra Arkivverket. Samarbeidet er bygget på gjensidig tillit og viljen til å få til felles aktivitet.

Samarbeidsavtalen som er inngått med Slekt og Data nasjonalt, er ikke til hinder for at statsarkivene samarbeider med andre organisasjoner lokalt, der det er naturlig.