Riksarkivet reduserer lagerbeholdningen av egne utgivelser. I 2014 tilbyr vi derfor en rekke bøker og hefter gratis – se liste nedenfor. Titlene legges i ut vestibylen i Riksarkivbygningen ved Sognsvann i Oslo. Det er fritt frem for å komme og forsyne seg fra paller og bord vi setter frem. Ta gjerne med pose.

Tilbudet varer i utgangspunktet i hele 2014, men hvilke titler som er tilgjengelige til enhver tid vil variere i løpet av året. Du er velkommen til å besøke oss flere ganger.

Tilbudet om gratis bøker gjelder kun ved personlig oppmøte.

Hvis du kommer til tomt bord, kan du henvende deg i resepsjonen i Riksarkivbygningen. Vi vil fylle på med nye bøker, forutsatt at vi fortsatt har mer på lager. Dette gjelder innenfor normal kontortid. Dersom du ikke er i nærheten, kan du skrive til bokbestilling@arkivverket.no  og fortelle hvilke titler du ønsker. Vi kan da legge bøkene til side, men du må selv komme og hente dem i resepsjonen hos oss innen rimelig tid.

Ønsker du utgivelser tilsendt i posten, henviser vi til kjøp gjennom vår nettbutikk.

Følgende titler er lagt ut i april 2014:Riksarkivaren skriftserie
Det norske kanslerembedet.
En arkivpenn som har satt spor. Artikler av Ole Kolsrud

Arkivpublikasjoner
Arkivverkets forskningsseminar 1997
Arkivverkets forskningsseminar 1998
Arkivverkets forskningsseminar 1999
Arkivverkets forskningsseminar 2000
Arkivverkets forskningsseminar 2001
Arkivverkets forskningsseminar 2005 

Norske arivkatalogar

Regesta Norvegica
Regesta Norvegica I:     822–1263
Regesta Norvegica II:     1264–1300
Regesta Norvegica III:    1301–1319
Regesta Norvegica IV:    1320–1336
Regesta Norvegica V:     1337–1350
Regesta Norvegica VI:    1351–1369
Regesta Norvegica VII:   1370–1390
Regesta Norvegica VIII:   1391–1404
Regesta Norvegica IX:    1405–1419

Kildeutgivelser
Stjórn I–II
De eldste østlandske kristenrettene
Jordebok for Bergen bispedømme 

Stang-Sibbern. Politisk korrespondanse 1862–1871
I    januar 1862–oktober 1863
II    november 1863–desember 1864
III   januar 1865–mars 1866
IV   april 1866–mai 1867
V    juni 1867–juli 1869
VI   august 1869–oktober 1871