På Stortingets nettside fremgår følgende av vedtak 231:

Stortinget ber regjeringen om at det igangsettes en revidering av arkivloven av 1999.”

- Dette er positivt. Arkivloven trenger sårt en modernisering for å tilpasses den digitale forvaltningen. Vi har store forventninger til revisjonen, og vi gleder oss til det videre arbeidet, sier jurist Hilde Langaker i Riksarkivet.