Forsvarets Veterantjeneste arbeider med deltakelse i internasjonale operasjoner, inkludert Tysklandsbrigaden. For opplysninger om tjenestegjøring i Tysklandsbrigaden bes du derfor kontakte dem og ikke Arkivverket. Kontaktinformasjon: veteraner@mil.no