Kommuneflagg for Nesseby i Finnmark, godkjent 27.06.1986 (Riksarkivet, RA/S-1577/T/Ta).

Kommuneflagg for Nesseby i Finnmark, godkjent 27.06.1986 (Riksarkivet, RA/S-1577/T/Ta).


– For oss betyr det at vi ikke lenger skal veilede kommuner i valg av kommunevåpen, eller gi råd til departementet, og det er vi glade for. Vi gir gjerne slipp på noen arbeidsoppgaver for å konsentrere oss om nye utfordringer i en digital verden, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Ny fotobase for kommunevåpen


På Arkivverkets digitale fotoarkiv kan du nå se alle nåværende kommunevåpen. Det er første gang en slik samlet oversikt finnes tilgjengelig på nettet.

 – Vi skal være det stedet der folk kan finne ut hvordan alle kommunevåpen ser ut, hente inspirasjon og unngå å velge motiver som allerede er i bruk. I tillegg til den nye fotoarkivsiden vil vi fortsatt ha nettsider som orienterer om heraldikk, sier Bolstad.

Det digitale fotoarkivet inkluderer både kommunevåpen som er behandlet i Riksarkivet og fastsatt ved kongelig resolusjon og kommunevåpen som ikke er fastsatt på denne måten.

Alle kommunevåpen er lagt ut med beskrivelser og litt historikk rundt våpenvalg. Du kan søke på både kommune og enkeltord i fotoarkivet.