Arkivverket iverksatte fra 1.november 2016. Som en del av dette ble det lyst ut tre direktørstillinger som nå er besatt.

Eve Vangsnes Bergli (44) er tilsatt i stillingen som avdelingsdirektør Publikum. Bergli er utdannet jurist og har erfaring innenfor prosjekteierskap, prosessforbedring og brukerorientering. Hun kommer sist fra Skattedirektoratet som avdelingsdirektør.

Espen Sjøvoll (43) starter som avdelingsdirektør Forvaltning. Han leder i dag Digitaliseringsenheten i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har vært Head of Innovation and Business Development – Public Sector i Evry. Sjøvoll er utdannet samfunnsøkonom og har erfaring med samhandling mellom kommunal og statlig sektor om digitalisering, har meget god innsikt i forvaltningen og erfaring fra dialog med ulike fagmiljøer.

Bergli og Sjøvoll starter begge i Arkivverket januar 2017. Frem til dette vil Nils Johan Stoa fungere som avdelingsdirektør Forvaltning og Marianne Storhaug som avdelingsdirektør Publikum.

Guri Kaspara Lande (40) går fra stilling som strategisjef i Arkivverket til stillingen som direktør Stab for strategi og styring. Lande er en master fra NTNU i industriell økonomi og har bakgrunn fra Statsbygg og konsulentselskapet Cap Gemini.

– I toppledelsen har vi nå bredt sammensatt kompetanse, både fra og utenfor arkivsektoren. På fagdirektørnivå har vi lagt vekt på å rekruttere ledere som skal utvikle fagområdet. Dette blir spennende, og vi vil legge vekt på høy grad av samhandling med alle interessentene våre, sier riksarkivar Inga Bolstad.