Åshild Fause bruker lesesalen på Statsarkivet i Tromsø

Åshild Fause bruker lesesalen på Statsarkivet i Tromsø.


Velkommen til lesesalene i Arkivverket! Arkivene er uvurderlige kilder til kunnskap om fortiden, og fulle av gode historier som kan inspirere, underholde, sjokkere, berøre og opplyse oss. Kanskje nyttårsforsettet ditt skal være å besøke et arkiv i 2017? 

I første luke av julekalenderen blir du bedre kjent med Åshild Fause, førsteamanuensis på sykepleieutdanningen ved Universitetet i Tromsø. Hun bruker lesesalen ved Statsarkivet i Tromsø:

– Jeg underviser både på bachelor- og masternivå. Jeg har psykiske helse som spesialitet og er spesielt opptatt av hvordan sinnslidende ble tatt hånd om.
Mitt første møte med arkivverket var på Riksarkivet for 15 år siden når jeg jobbet med avhandlingen om sinnssykeomsorg i Troms og Finnmark. Jeg har benyttet lesesalen på Statsarkivet i Tromsø mange ganger. Akkurat nå jobber jeg med problemstillingen: Psykisk lidelse på grunn av tvangsevakueringa. Sinnssykevesenet opp mot vår tid. 

Det er tre ting jeg vil trekke frem med å være på lesesalen:

– Ærbødighet. Å kunne ta og lese i 100 år gamle dokumenter som var skapt for et annet formål og i ei anna tid. Får en følelse at ingen har tatt i eller lest i dokumentene før.
– Veldig hyggelige og hjelpsomme arkivfolk. Jeg regner med at arkivfolk er så hyggelig fordi det må være en gave å få jobbe med arkiv. Lesesalsbetjeningen er like hyggelige i Oslo som i Tromsø.
– «Det gode liv» er å få gå på Statsarkivet. Det kan være vanskelig å kombinere besøk på lesesalen med undervisningsjobben, men jeg bruker lesesalen flittig når jeg har forskningsfri.

Du kan følge med på resten av julekalenderen ved å klikke deg inn på . Vi publiserer også på og .