Arkivverket var også involvert i utarbeidelsen av endringsforslag og høringsnotat, og dermed er vår høringsuttalelse forholdsvis avgrenset. Det har kommet svært mange høringssvar, og de er lagt ut på regjeringen.no for de som ønsker mer informasjon. Nå går Kulturdepartementet gjennom høringsuttalelsene og arbeider videre med saken. Arkivverket bistår departementet.