Nils Trosners dagbok ført på flåten 1710-1713. Manuskriptsamlinga i Riksarkivet (MS qv 48).

Nils Trosners dagbok ført på flåten 1710-1713. Manuskriptsamlinga i Riksarkivet (MS qv 48).


Marinehistoriker Hans Christian Bjerg og kommandørkaptein Tor Jørgen Melien har i ti år jobbet med å gi ut Troners dagbok, og for første gang trykkes de bevarte sidene fra dagboken i sin helhet i et to binds bokverk. Tekstene er oversatt til moderne dansk og trykket ved siden av tegningene fra dagboken. Teksten har fortløpende forklarende og kommenterende noter på norsk, og en innledning som blant annet diskuterer et av de store mysteriene med denne boken: hvem var egentlig matros Trosner?
Trosners dagbok kom til Riksarkivet i 1883 og er i dag en del av Norges Dokumentarv. Boken står utstilt i Riksarkivbygningen og er også digitalisert

.

Tid: Onsdag 1. februar kl. 09:00-10:00
Sted: Kantinen i Riksarkivbygningen (2. etg)

Gratis inngang. Salg av egg, bacon og kaffe fra kl. 08:30-09:00.

Arrangementet strømmes: