De nye, felles telefontidene er:

  • Sentralbordet er åpent i tidsrommet kl. 0900-1500 hver dag. Alle telefonnumre er uendret.
  • Felles veiledningstid på telefon i hele Arkivverket hver dag i tidsrommet kl. 1200-1430.
  • Telefontid for teknisk veiledning i Digitalarkivet er i sentralbordets åpningstid kl 0900-1500.

Denne ordningen skal gjelde fra 1. januar 2017.

Bakgrunn for endringen


Arkivverket har per i dag ulik praksis når det gjelder telefontider og veiledning per telefon. Innføring av felles telefontid i hele Arkivverket skal sikre lik service for alle våre brukere, i hele landet. Noen av dere vil oppleve at åpningstidene på telefonen reduseres sammenlignet med dagens tilbud, mens andre vil få utvidede åpningstider.

Visste du at du kan stille spørsmål på nett?


Gjennom Digitalarkivets åpne brukerforum på nett, kan du stille spørsmål og få hjelp fra andre brukere.

Spørsmål om opplysninger fra en enkel, identifiserbar kilde i arkiver som ikke er digitalisert, kan du legge inn på Arkivverkets eget forum. Vi ber da om at du oppgir kildehenvisning så langt det lar seg gjøre.

Dersom spørsmålet ditt krever mer omfattende arkivundersøkelser i kilder som ikke er tilgjengelige på nett, bør du oppsøke en av våre lesesaler for å gjennomgå aktuelt materiale på egenhånd. Du kan forberede deg ved å søke i arkivkataloger og bestille materiale på Arkivportalen.no.

Flere av våre arkiver tilbyr også kurs og veiledning i slektsgransking. Arkivverket har utarbeidet nye veiledninger for slekt og eiendom. Veiledningene vil kunne hjelpe deg i gang med selv å finne det du er på jakt etter.

I 2017 planlegger Arkivverket også å gjennomføre kurs for eiendomsmeglere.

Fra 1. januar 2017 innfører Arkivverket også selvbetjening for slekt- og eiendomsforespørsler