Spørsmålene er mange når det gjelder å gjøre kultur- og kartdata tilgjengelige. Hva er gode data? Hva er relevante data? På hvilken måte skal vi gjøre dem tilgjengelige? Og gjelder det samme for ulike brukere? Dette er bare noen få spørsmål. Svarene er også mange og mangeartede, og igjen vil det variere fra hvilket ståsted en har. 

Konferansen er gratis, åpen for alle og finner sted hos Mesh i Oslo.

Påmeldingsfrist mandag 21. november 

Trykk her for påmelding og program.