Dette klenodiet oppbevares i dag i Riksarkivet, men boken er meget skjør og sperret for all bruk. Så har den da også vært i mye bruk og levd et hardt liv. Da den siste katolske erkebiskopen, Olav Engelbrektsson, i 1537 måtte flykte fra landet, tok han erkesetets arkiv og jordeboken med seg. Det hele havnet etter hvert i München, og først i 1830 kom det tilbake til Norge. Olav Engelbrektssons arkiv med Aslak Bolts jordebok er i dag en del av Norges Dokumentarv.

Nå er en gammel svart-hvitt mikrofilm av Aslak Bolts jordebok blitt skannet og gjort tilgjengelig på Digitalarkivet.

Riksarkivet ga i 1997 ut en trykt kildeutgave av boken, med både opprinnelig tekst og en oversettelse til bokmål. Denne er til salgs i vår nettbutikk, samt tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider.