Omorganiseringen i Arkivverket har bidratt til at regionale ressurser har blitt fristilt til å arbeide dedikert og systematisk med testing av uttrekk fra digitalt skapte arkiver. Videre har Statsarkivet i Trondheim blitt tilført en nyopprettet stilling, som ytterligere vil styrke dette fagområdet.

Samlet gjør dette oss i stand til å gå tilbake til normalsituasjon et halvt år tidligere enn antatt.

Arkivverkets Seksjon for avlevering vil fra nå av være i stand til å gjenoppta nye avtaleinngåelser for testing og mottak av elektroniske arkiver.  

Arkivskapere som allerede har meldt inn deponeringsbehov vil bli prioritert, øvrige arkivskapere vil bli håndtert fortløpende.

Henvendelser kan rettes til fagdirektør Stian Norli på e-post stno@arkivverket.no eller mobil: 99526196.


Riksarkivet bevarer det digitale arkivmaterialet fra statsforvaltningen på ulike lagringsmedier og på separate lokasjoner. På bildet ser vi taper med deponert og avlevert arkivmateriale. Hver tape i denne tape-roboten har en lagringskapasitet på 1.5 terrabyte (foto:Riksarkivet)

Riksarkivet bevarer det digitale arkivmaterialet fra statsforvaltningen på ulike lagringsmedier og på separate lokasjoner. På bildet ser vi taper med deponert og avlevert arkivmateriale. Hver tape i denne tape-roboten har en lagringskapasitet på 1.5 terrabyte (foto:Riksarkivet)