Foreningens formålsparagraf slår fast at de skal være et samlingspunkt for sine medlemmer og en kunnskapsressurs for norsk oljeindustri. Norsk Petroleumsforening har hovedkontor i Oslo og lokalavdelinger rundt om i landet. Det mest synlige resultatet av foreningens arbeid er deres kurs og konferansevirksomhet. Foreningen holder årlige konferanser og seminarer om aktuelle temaer innen den norske petroleumsnæringen.

Lagret i loftsbod

Norsk Petroleumsforening var veldig interessert i å få til et samarbeid om bevaring av deres arkiv da Norsk olje- og gassarkiv tok kontakt med dem, og det ble raskt gjort en avtale om avlevering av arkivet. Arbeidet med selve arkivmaterialet derimot hadde en utfordrende start.

– Arkivmaterialet var lagret i en loftsbod i et gammelt industribygg på Alna i Oslo. Der hadde det stått og støvet ned i mange år før oljearkivet kom for å finne det. Det var mørkt og lavt under taket på loftet. Vi måtte grave oss frem gjennom lag med støv og skitt for å finne fram til de rette eskene med arkivmateriale. Etter noen timers arbeid og flere kuler i bakhodet hadde vi fått kontroll på det vi skulle ha med oss hjem, forteller Eivind Skarung i Norsk olje- og gassarkiv ved Statsarkivet i Stavanger.

Hva kan du finne i arkivet?

Arkivet framstår i dag rent, pent og oversiktlig. Pakket fint i grå arkivbokser og detaljert registrert på Arkivportalen. Arkivet inneholder materiale fra hele foreningens virksomhet. Det er referater fra representantskapet og hovedstyre og forskjellig sak og korrespondanse. Det er også materiale fra foreningens hovedoppgaver. Det er over fem hyllemeter med materiale fra foreningens forskjellige kurs og konferanser fra 1974 til 2013. Temaene på disse konferansene gjenspeiler oljebransjens skiftende interessefelter og fokusområder de siste 40 årene. Det er også noe materiale fra foreningen faglige virksomheter og spesialområder foreningen har arbeidet med.

Arkivet til Norsk Petroleumsforening oppbevares i Statsarkivet i Stavanger. Arkivet er per i dag klausulert og det må søkes innsyn for å få se materialet.

 

 

En viktig del av foreningens arbeidsoppgaver er å arrangere kurs og konferanser for medlemmene. Det ligger mange slike programmer for diverse konferanser i arkivet. Gjennom disse programmene kan vi også følge oljebransjens skiftende fokus. De er en god kilde til å se på hva bransjen selv har vært opptatt av de siste 30 årene (Pa 1768 - Norsk Petroleumsforening/Statsarkivet i Stavanger, NPF143).

En viktig del av foreningens arbeidsoppgaver er å arrangere kurs og konferanser for medlemmene. Det ligger mange slike programmer for diverse konferanser i arkivet. Gjennom disse programmene kan vi også følge oljebransjens skiftende fokus. De er en god kilde til å se på hva bransjen selv har vært opptatt av de siste 30 årene (Pa 1768 - Norsk Petroleumsforening/Statsarkivet i Stavanger, NPF143).